centrum optyki logo

Regulamin promocji w salonie przy ulicy Żelazna 9U, lok. 8

CENTRUM OPTYKI BIAŁYSTOK

REGULAMIN -40 % NA OKULARY PRZECIWSŁONECZNE

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady akcji promocyjnej „-40% na okulary przeciwsłoneczne (dalej jako „Akcja promocyjna”), prowadzonej przez CENTRUM OPTYKI BIAŁYSTOK, ul.  Żelazna 9 lok.U8, Białystok

2. Promocja dostępna jest od dnia 16.08.2021 r. do 30.09.2021

§ 2. Miejsce prowadzenia akcji promocyjnej

Akcja promocyjna obowiązuje w salonach optycznych Organizatora działających pod marką CENTRUM OPTYKI BIAŁYSTOK, ul. Żelazna 9 lok.U8

§ 3. Zasady ogólne Akcji promocyjnej

Akcja promocyjna dotyczy zakupu kompletnej pary okularów (oprawy + szkła okularowe) pełnopłatnej, dodatkowo klient może zakupić równocześnie okulary przeciwsłoneczne z rabatem 40 %.

Akcja promocyjna skierowana jest do osób fizycznych, będących klientami Salonu, które w okresie jej obowiązywania złożą zamówienie w Salonie Optycznym na zakup kompletnej pary okularów korekcyjnych (oprawa okularowa + 2 soczewki korekcyjne do tej oprawy) lub korekcyjno-przeciwsłonecznych (1 oprawa okularowa + 2 soczewki korekcyjno-przeciwsłoneczne do tej oprawy), wyposażonych w dostępną w Salonie Optycznym opraw korekcyjnych oraz szkieł okularowych.

Uczestnik, dokonując zamówienia Kompletnej Pary , jest uprawniony do otrzymania zniżki na zakup okularów przeciwsłonecznych – 40% od ceny regularnej dostępnej w salon (dalej jako „Zniżka”)

Cena regularna oprawy okularowej i szkieł okularowych, wchodzącej w skład Kompletnej Pary, w przypadku zakupu dokonywanego w Salonie Optycznym, to cena pierwotna (bez zastosowanych jakichkolwiek rabatów) Cena opraw umieszczona na demolensie oprawy okularowej, wystawionej na ekspozycji w Salonie Optycznym. Cena szkieł okularowych dostępna w Katalogu dostępnym w salonie.

Ostateczna cena Kompletnej Pary, zakupionej w ramach Akcji promocyjnej, stanowi sumę ceny  oprawy okularowej oraz szkieł okularowych .

4. Zniżka na wszystkie oprawki okularowe – oprócz okularów przeciwsłonecznych – dalej trwa .

Jest to -30% od ceny wyjściowej.

§ 5.Łączenie Akcji promocyjnej z innymi akcjami, promocjami, bądź ofertami

Akcja promocyjna nie łączy się w żaden sposób, ani nie kumuluje z innym akcjami promocyjnymi, programami, czy ofertami.

Informacje, dotyczące Akcji promocyjnej, są dostępne w Salonach Optycznych. Regulamin jest dostępny w Salonach Optycznych oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Centrum Optyki Białystok.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym do odwołania Akcji promocyjnej w każdym czasie. Informacja o zmianie Regulaminu (jak i zmieniony Regulamin) lub o odwołaniu Akcji promocyjnej będzie opublikowana przez Organizatora na stronie internetowej. Zmiana, bądź informacja o odwołaniu Akcji promocyjnej zostanie opublikowana z odpowiednim wyprzedzeniem, w każdym razie nie krótszym niż 3-dniowym.

CENTRUM OPTYKI BIAŁYSTOK

REGULAMIN -40 % NA OKULARY PRZECIWSŁONECZNE

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady akcji promocyjnej „-40% na okulary przeciwsłoneczne (dalej jako „Akcja promocyjna”), prowadzonej przez CENTRUM OPTYKI BIAŁYSTOK, ul.  Żelazna 9 lok.U8, Białystok

2. Promocja dostępna jest od dnia 16.08.2021 r. do 30.09.2021

§ 2. Miejsce prowadzenia akcji promocyjnej

Akcja promocyjna obowiązuje w salonach optycznych Organizatora działających pod marką CENTRUM OPTYKI BIAŁYSTOK, ul. Żelazna 9 lok.U8

§ 3. Zasady ogólne Akcji promocyjnej

Akcja promocyjna dotyczy zakupu kompletnej pary okularów (oprawy + szkła okularowe) pełnopłatnej, dodatkowo klient może zakupić równocześnie okulary przeciwsłoneczne z rabatem 40 %.

Akcja promocyjna skierowana jest do osób fizycznych, będących klientami Salonu, które w okresie jej obowiązywania złożą zamówienie w Salonie Optycznym na zakup kompletnej pary okularów korekcyjnych (oprawa okularowa + 2 soczewki korekcyjne do tej oprawy) lub korekcyjno-przeciwsłonecznych (1 oprawa okularowa + 2 soczewki korekcyjno-przeciwsłoneczne do tej oprawy), wyposażonych w dostępną w Salonie Optycznym opraw korekcyjnych oraz szkieł okularowych.

Uczestnik, dokonując zamówienia Kompletnej Pary , jest uprawniony do otrzymania zniżki na zakup okularów przeciwsłonecznych – 40% od ceny regularnej dostępnej w salon (dalej jako „Zniżka”)

Cena regularna oprawy okularowej i szkieł okularowych, wchodzącej w skład Kompletnej Pary, w przypadku zakupu dokonywanego w Salonie Optycznym, to cena pierwotna (bez zastosowanych jakichkolwiek rabatów) Cena opraw umieszczona na demolensie oprawy okularowej, wystawionej na ekspozycji w Salonie Optycznym. Cena szkieł okularowych dostępna w Katalogu dostępnym w salonie.

Ostateczna cena Kompletnej Pary, zakupionej w ramach Akcji promocyjnej, stanowi sumę ceny  oprawy okularowej oraz szkieł okularowych .

4. Zniżka na wszystkie oprawki okularowe – oprócz okularów przeciwsłonecznych – dalej trwa .

Jest to -30% od ceny wyjściowej.

§ 5.Łączenie Akcji promocyjnej z innymi akcjami, promocjami, bądź ofertami

Akcja promocyjna nie łączy się w żaden sposób, ani nie kumuluje z innym akcjami promocyjnymi, programami, czy ofertami.

Informacje, dotyczące Akcji promocyjnej, są dostępne w Salonach Optycznych. Regulamin jest dostępny w Salonach Optycznych oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Centrum Optyki Białystok.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym do odwołania Akcji promocyjnej w każdym czasie. Informacja o zmianie Regulaminu (jak i zmieniony Regulamin) lub o odwołaniu Akcji promocyjnej będzie opublikowana przez Organizatora na stronie internetowej. Zmiana, bądź informacja o odwołaniu Akcji promocyjnej zostanie opublikowana z odpowiednim wyprzedzeniem, w każdym razie nie krótszym niż 3-dniowym.